INF9571 – Seminar i aksjonsforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminar i kvalitativ forskningsmetode innen Information Systems, med vekt på aksjonsforskning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg

  • grunnleggende innsikt og ferdigheter i aksjonsforskningsmetoder.
  • grunnlegende innsikt og praktisk erfaring i forskningsdesign.
  • grunnleggende innsikt i kvantitative metoder.
  • grunnleggende innsikt i dataanalyse og data display, praktisk gjennomføring og evaluering.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Fem samlinger, hver på to dager. Det er obligatorisk fremmøte på tre av fem samlinger. Studentene forbereder eget arbeid til hver samling. To av tre innleveringer skal være godkjent.

Eksamen

1 times skriftlig eksamen.

Det kreves oppmøte to av tre samlinger, samt to godkjent innleveringer for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN5250 – Seminar i aksjonsforskning og INF5571 - Seminar i aksjonsforskning.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2022 13:23:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)