Dette emnet er nedlagt

INF3320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grafikkprogrammering basert på OpenGL og C/C++, Koordinatsystemer og transformasjoner, viewing, lyssetting, framebufferet og discrete teknikker, rendering og fjerning av skjulte flater, Bezier-kurver og -flater, polygonnett og trekantnett, subdivisjonskurver og flater.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • ha grundig kjennskap til moderne datagrafikk-systemer
  • ha praktisk erfaring og kunnskap om grunnleggende transformasjoner i 3D
  • ha inngående kunnskap om OpenGL med tilhørende biblioteker
  • ha grunnleggende kunnskap om programmering av grafikk-kort og shadere
  • kunne implementere egne grafikk-programmer basert på C/C++ og OpenGL
  • kunne modellere komplekse kurver og flater i 3D og visualisere disse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)/INF110, MAT1100 – Kalkulus/MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra/MAT 110 og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger/MAT 100.

Det er også nyttig med programmeringserfaring i C eller C++.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (nedlagt) og 9 studiepoeng mot MoD 219.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse i grupper, gjennomføring av programmeringsoppgaver på datalab. Det kreves gjennomføring av obligatorsike oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende, skriftlig eksamen. Alle obligatorsike oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD219 og INF4320.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Dette emnet tilbys siste gang høsten 2014.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)