Dette emnet er nedlagt

INF5081 – Multimedia - koding og transmisjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker hovedprinsippene bak video- og audio-koding og -kompresjon (DCT, Wavelets, osv.), slik det er implementert bl.a. i MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.263, JPEG, JPEG2000, DivX, osv. Kodingsformater blir gått gjennom, samt standarder for ulike applikasjoner (MPEG 7, MPEG21, MPEG TS osv.) Emnet ser også på applikasjoner som digital TV, DAB, MHP, DICOM (medisinske applikasjoner). Metodene for koding av audio/voice blir behandlet, inkludert metodene som brukes i MPEG-2, MP3, OggVorbis, IP-telefoni, mobiltelefoni osv.

Hva lærer du?

Studentene skal få en grunnleggende forståelse av prinsippene bak koding og kompresjon og transmisjon av video og audio i multimedia sammenheng. Videre vil studentene gjennomgå bruk av komprimert multimedia i typiske applikasjoner som VoIP, Digital TV, medisin osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesninger per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Hver deltaker forbereder og holder et foredrag om avtalt tema foran de andre deltakerne i andre halvdel av semesteret (oblig A); Programmeringsoppgave (oblig B). Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Begge obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Thor Kristoffersen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Vår 2010

Vår 2009

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)