TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Hoveddelen av emnet tar for seg matematikken for å beskrive dynamikken til stive legemer. Dette inkluderer hvordan man representerer vektorer og lineære operatorer ved matriser. Videre defineres og tolkes retningskosinmatriser og rotasjonsmatriser, og differensiallikninga for retningskosinmatrisa, representasjoner av rotasjonsmatrisa og relativ bevegelse beskrives.

Den matematiske delen etterfølges så av hvordan fysiske krefter skaper bevegelsen av stive legemer. I denne delen gjennomgåes spinnsatsen for stive legemer, geometrisk beskrivelse av momentfri bevegelse for aksesymetriske og generelle stive legemer, samt stabilitetsbetraktninger for rotasjon. 

Siste delen av kurset introduserer matematisk modellering av roboter, treghetsnavigasjonssystemer og fly.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne

  • forstå fremgangsmåten for modellering av stive legemer
  • forstå og bruke Newtons lover og spinnsatsen for å modellere stive legemer
  • utlede matematiske modeller for roboter, fly og treghetsnavigasjonssystemer
  • forstå hvordan fysiske krefter forårsaker bevegelsen til stive legemer
  • bruke de matematiske modellene ved analyse, simulering, estimering og regulering

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MAT-INF1310 – Differensiallikninger (nedlagt), MAT2310 – Optimal kontrollteori (nedlagt) og INF-MAT4350 – Numerisk lineær algebra (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer forelesning per uke gjennom semesteret.

Det kreves innlevering av én obligatorisk oppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Det kreves innlevering av én obligatorisk oppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Du er tillatt bruk av UiO-godkjente kalkulatorer. Se her for mer informasjon.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 01:20:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)