Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Klassiske systemer, informasjonsteori, matematisk bakgrunnsmateriale, symmetriske kryptosystemer, blokk chiffer og flyt chiffer, DES, Advanced Encryption Standard (AES), hash funksjoner og meldingsautentisering (MAC), asymmetriske kryptosystemer, RSA og El Gamal, digitale signaturer, elliptiske kurver, bevisbar sikkerhet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • kunne beskrive sentrale emner innen symmetrisk og asymmetrisk kryptografi
  • ha kunnskap og forståelse om hvordan kryptografiske teknikker benyttes til å bygge sikkerhet inn i moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av MAT1030 – Diskret matematikk (nedlagt) (MAT008), (MA-IN 118). Annen nyttig bakgrunn vil være MAT1120 – Lineær algebra (MA 131), (MA 215) og INF3210 – Informasjonsdesign (nedlagt) (IN 210).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time regneøving pr. uke. Oppgavegjennomgang.

Eksamen

Obligatoriske oppgaver må være innlevert og godkjent i løpet av semesteret. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK4220 – Innføring i kryptografi (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)