Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler beregning av hvordan lysbølger forplanter seg i fotoniske krystaller, ved hjelp av Maxwells ligninger for elektromagnetiske bølger i periodiske strukturer av dielektriske materialer. I en dimensjon har vi periodiske flerlagsfilmer, plane diffraksjonsgitter, fiberoptiske braggitter. I to dimensjoner har vi tynnfilmer med mønster, optiske fibre med lufthull, og i tre dimensjoner har vi krystallstrukturer med optiske båndgap.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha en grunnleggende forståelse av:

  • elektromagnetiske bølger i periodiske dielektriske strukturer 
  • oversikt over anvendelser av periodiske strukturer i mikro- og nanostrukturer og i fotonikk generelt
  • optiske bloch-bølger i en, to og tre dimensjoner, brillouinsoner, bånddiagram.
  • evanescente bølger
  • krystalldefekter

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tenkt for masterstudenter, og bygger på bachelorgrad i elektronikk og datateknikk, eller i fysikk, astronomi og meteorologi, eller i materialer, energi og nanoteknologi. Særlige relevante emner er FYS1120 - Elektromagnetisme, FYS2130 - Svingninger og bølger, og MENA3000 - Funksjonelle materialer.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over ett semester med 3 timer undervisning per uke. 

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen i stedet.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9400 – Nanofotonikk, UNIK4380 – Fotoniske krystaller (videreført), UNIK9380 – Fotoniske krystaller (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 09:16:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)