TEK9620 – Avansert turbulensmodellering og simulering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en helhetlig forankring i faget av turbulensmodellering og simulering, og utvikle både fysisk innsikt om turbulens og det matematiske rammeverket som er nødvendig for å forstå turbulensmodell-formuleringer og deres iboende begrensninger.

Hva lærer du?

Etter gjennomføringen av emnet vil du ha følgende kompetanse:

  • Forstå de grunnleggende prinsippene for turbulens modellering
  • Evne til å forstå de grunnleggende begrensninger de mest brukte modellering tilnærmingene samt til å analysere turbulente strømninger ved hjelp av en-punkts korrelasjoner
  • Innsikt i grunnleggende turbulens fysikk
  • Bli en innsiktsfull bruker av turbulensmodeller
  • Grunnleggende kunnskap innen Large Eddy Simuleringer
  • Forstå bruken og begrensningene av direkte numeriske simuleringer

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er en fordel med noe forkunnskap fra emnene MEK3230 – Fluidmekanikk og MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens/MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 3 timer med forelesninger og regneøvelser hver uke gjennom hele semesteret. 

Dette emnet har to obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

To obligatoriske oppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering, UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (videreført), UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 18:16:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)