KJM5240 – Massespektrometri

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er adressert til uerfarne massespektrometri brukere fra forskjellige felt (f.eks. kjemi, biologi, farmasi, medisin, fysikk, geologi) som ønsker å forstå hvordan instrumentet deres fungerer og å tolke dataene riktig. Selv om det ikke blir gitt hands-on praksis, er emnet veldig orientert om å hjelpe deg med det daglige arbeidet ditt med et massespektrometer, og utstyrer deg den essensielle tekniske og kjemisk-analytiske kunnskapen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • du ​​vil forstå hvordan de vanligste masseanalysatorene fungerer: quadrupole (QMS), triple quadrupole (TQMS), sylindrisk og lineær ionefelle (CIT-MS, LIT-MS), Fourier transform ion cyclotron resonance (FT-ICR-MS) , Orbitrap-MS, time-of-flight (TOF-MS) og magnetisk sektor MS.
  • du ​​vil kjenne til prinsippene for de viktigste ioniseringsmetodene som for tiden er i bruk: electron ionization (EI), chemical ionization (CI), Penning ionization (PeI), electron capture negative ionization (ECNI), photoionization (PI), matrix assisted laser desorption ionization (MALDI), fast atom bombardment (FAB), and electrospray ionization (ESI).
  • du ​​vil forstå de kjemiske og fysiske prosessene i en ionekilde og kunne velge den beste ioniseringsmetoden for prøven.
  • du ​​vil kunne forstå og beskrive den kjemisk-analytiske ytelsen til et massespektrometer (mass resolution, mass accuracy, sensitivity, limit of detection, etc.).
  • du ​​vil kunne tolke massespektre (for det meste ESI-generert) og kjenne de grunnleggende prinsippene for ionefragmentering.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i emnet går over ett semester, og består av:

  • 30 timer forelesninger
  • 15 timer øvelser.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9240 – Massespektrometri

Hjelpemidler til eksamen

Smarttelefon eller bærbar PC (for bruk av online tolkningsverktøy til MS)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. mai 2022 19:24:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Emnet kan bli avlyst hvis færre enn fem studenter melder seg.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk