KJM-MENA5130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg ikke-ideelle krystallstrukturer. Du lærer i hvilke former ikke-støkiometri forekommer i materialers nettverksstrukturer, hvordan strukturene omvandles mellom hverandre avhengig av tilstandsbetingelser, og hvilke følger det kan få for deres egenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet kan du:

  • forstå ikke-molekylære materialstrukturer ut fra translasjon- og rotasjonssymmetri, og analysere deres pakking, koordinasjon og nettverk.
  • identifisere ikke-støkiometri forårsaket av defekter av varierende dimensjonalitet: punkt, 1D, 2D, 3D, samt i modulerte strukturer hvor 3D gitterbeskrivelsen ikke er tilstrekkelig.
  • anvende likevekter mellom punktdefekter for å beskrive ikke-støkiometri og dens transport. Du kan bruke liknende termodynamiske redskaper for å beskrive dannelse av faste løsninger.
  • skissere og tolke flerkomponent fasediagrammer som inkluderer ikke-støkiometri og dannelse av faste løsninger, og forklare hvilke trekk som kjennetegner dem.
  • klassifisere faseoverganger i flere kategorier, med symmetri og ordensparametre inkludert der det er relevant. Du har en grunnleggende forståelse av Landauteori.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

MENA3001 – Funksjonelle materialer, KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med 4 timer undervisning per uke. Undervisningen består av 30 timer forelesning og 30 timer gruppeundervisning. I tillegg kan det bli ekstra seminarer der KJM9130-studenter presenterer temaer med tilknytning til innholdet i emnet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (1 time) teller 100 %.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-MENA9130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (nedlagt)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 21:23:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg til emnet.

Emnet gis ikke våren 2021.

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)