Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beskriver sentrale funksjonelle egenskaper til materialer for teknologiske anvendelser i dagens og morgendagens samfunn. Kurset gjennomgår materialenes atomære oppbygning og bindinger (enhetscelle, struktur, symmetri) samt multikomponentsystemer og kobling til funksjonelle egenskaper. Sentrale funksjonelle egenskaper i kurset er: elektroniske egenskaper i materialer fra isolatorer til superledere, optiske egenskaper, magnetiske egenskaper, samt dielektriske egenskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

 • Kunne beskrive atomær oppbygning av materialer gjennom enhetscelle og symmetri.
 • Kunne tolke tokomponent fasediagrammer og vurdere fast stoff oppløsning, diffusjon av materialer og defekter som oppstår i slike systemer.
 • Ha kjennskap elektroniske egenskaper hos isolatorer, halvledere, metalliske ledere og superledere, samt hvordan dette påvirkes av dopanter.
 • Ha kjennskap til optiske egenskaper ved utvalgte funksjonelle materialer.
 • Ha kjennskap til dielektriske egenskaper og hvordan dette er knyttet til struktur.
 • Ha kjennskap til magnetiske egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 36 timer forelesninger, 48 timer kollokvieundervisning og 4 timer eksamensforberedende repetisjon. Emnet omfatter to obligatoriske innleveringer.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller studieinfo@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Det gis også en skriftlig deleksamen underveis i semesteret (1 time, legeattest er nødvendig ved fravær), som teller 20 % av den totale karakteren. Ved dokumentert gyldig fravær ved midttermineksamen vil avsluttende eksamen telle 100 %. Fra og med våren 2012 må obligatoriske innleveringer være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Lommekalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket. Godkjent obligatoriske innleveringer er gyldig i 6 semestre utover det semesteret den ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervisning i emnet tilbys siste gang våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Det avholdes eksamen i emnet våren 2019 for studenter som har bestått alle obligatoriske oppgaver tidligere.

Det avholdes muntlig eksamen (kun avsluttende eksamen som teller 100%) i emnet våren 2020 for studenter som har bestått alle obligatoriske oppgaver tidligere.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)