MAT4770 – Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i dynamiske stokastiske modeller for priser i råvare- og energimarkeder. Klassiske faktormodeller basert på Ornstein-Uhlenbeckprosesser blir analysert, og utvidet til såkalte kontinuerlig-tid autoregressive prosesser med glidende snitt. De stokastiske modellene blir drevet av Brownsk bevegelse og enkle hoppeprosesser for å modellere de brå prisendringer (spikes) som er typiske i enkelte energimarkeder (for eksempel strøm). I emnet ser vi også på dynamisk modellering av temperatur og vind og sol, og analyserer disse i kontekst av energimarkeder, men også de selvstendige værmarkedene. Her kommer et spesielt fokus på sesongvariasjon. Videre utvikles prisingsteknikker for foroverkontrakter på råvarer og energi, samt relevante derivater som «spread»-opsjoner og kvanto-opsjoner. Teorien rundt prisingsmål og risikopremie blir presentert, og terminstrukturen til volatilitet blir analysert (den såkalte «Samuelson-effekten»).

Emnet vil fokusere på å operasjonalisere modellene og analysen i praktiske sammenhenger. Teknikker for estimering og kalibrering blir gjennomgått, samt metodikk for numerisk simulering. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • kjenne til og forstå de klassiske stokastiske modeller i råvare- og energimarkeder;
  • kunne etablere foroverpriser basert på faktormodeller i spotmarkedet;
  • kunne estimere og simulere modellene, samt anvende de i ulike markeder, som markedet for værderivater;
  • forstå viktige begreper som prisingsmål, markedspris for risiko, og risikopremie;
  • kunne analysere og prise viktige derivatprodukter i råvare og energimarkedet.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2020 21:20:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk