MEK3570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Deformasjoner, tøyninger og spenninger i faste (elastiske) materialer; konstitutive ligninger (lineære og ikkelineæremodeller, isotrope og anisotrope); elastisk energi og arbeid; likevektslikningene (statisk og dynamisk);  numerisk løsning av elastiske start- og randverdiproblemer; element metode.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du:

  • ha kunnskap om hvordan faststoff (materialer, konstruksjoner) oppfører seg når det utsettes for krefter og deformasjoner;
  • ha kunnskap om numerisk løsning av faststoff problemer via element metode;
  • ha et grunnlag for videre studier i faststoff og andre fag hvor kunnskaper om faststoffmekanikk er viktige (f.eks. materialvitenskap, geologi, biologi).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på FYS-MEK1110 – Mekanikk, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebraMAT1120 – Lineær algebraMEK2200 – Kontinuumsmekanikk og INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført).

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning, 2t regneøvelse hver uke hele semesteret. Regneøvelsene er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)