Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utvalgte emner innen offshoreteknologi med hovedvekt på undervannsteknologi inkludert undervannsprosessering, boring og brønn, og marine operasjoner. Emnet skal også gi studentene en innføring i hvilke utfordringer man står overfor i design og operasjon av flerfaserørledningssystemer. Emnet vil også gi en oversikt over hvilke standarder og reguleringer som brukes, samt gi en innføring av framtidige trender i utvikling av olje- og gassfelter og dermed innsikt og innføring i hvilken mekanikkkompetanse denne industrien har behov for i årene framover. Emnet vil bestå av uavhengige moduler forelest av industripartnere lokalisert i UiOs omegn; Statoil, DNV, Kværner, FMC, IFE og GE.

Hva lærer du?

Emnet vil gi en relevant bakgrunn både teoretisk gjennom analytiske beregninger og praktisk gjennom demonstrasjoner i lab av hvordan man studerer og løser komplekse realistiske problemstillinger. Emnet avsluttes med en skriftlig prosjektoppgave hvor man løser slike problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende (fluid)mekanikk, samt emnene MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt)/MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (nedlagt) og MEK3230 – Fluidmekanikk.

Overlappende emner

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

I gjennomsnitt 4 timer forelesning/regneøvelse per uke.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter, kan faglærer sammen med undervisningsleder, avgjøre at emnet allikevel ikke tilbys.

Eksamen

Skriftlig prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring. Endelig karakter baseres på en helhetsvurdering hvor de to delene teller likt.

Hjelpemidler

Presentasjonsprogram (f. eks. PowerPoint) til muntlig høring, ellers ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Høst 2020

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.