MEK4450 – Offshoreteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utvalgte emner innen offshoreteknologi med hovedvekt på undervannsteknologi inkludert undervannsprosessering, boring og brønn, og marine operasjoner. Emnet skal også gi studentene en innføring i hvilke utfordringer man står overfor i design og operasjon av flerfaserørledningssystemer. Emnet vil også gi en oversikt over hvilke standarder og reguleringer som brukes, samt gi en innføring av framtidige trender i utvikling av olje- og gassfelter og dermed innsikt og innføring i hvilken mekanikkkompetanse denne industrien har behov for i årene framover. Emnet vil bestå av uavhengige moduler forelest av industripartnere lokalisert i UiOs omegn; Equinor, DNV-GL, Kværner, FMC, IFE og GE.

Hva lærer du?

Emnet vil gi en relevant bakgrunn både teoretisk gjennom analytiske beregninger og praktisk gjennom demonstrasjoner i lab av hvordan man studerer og løser komplekse realistiske problemstillinger. Emnet avsluttes med en skriftlig prosjektoppgave hvor man løser slike problemer.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

I gjennomsnitt 4 timer forelesning/regneøvelse per uke.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser, alle studenter på første forelesning og andre involverte parter ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Prosjektoppgave som teller 50 % ved sensurering. Avsluttende muntlig eksamen som teller 50 % ved sensurering.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Hjelpemidler til eksamen

Prosjektoppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen: Presentasjonsprogram som f.eks. Beamer (LaTeX) eller PowerPoint.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 03:50:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk