Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dogmatikk er aktuell kristendomsfortolkning, og dreier seg om innholdet i kristen tro och kristendommens sannhet og virklighettsforståelse i historien og nåtid.
Emnet gir en fordypning i systematisk teologi. Gjennom studiet av sentrale kirkelige bekjennelsetekster og dogmatiske fremstillinger reises grunnleggende spørsmål om kristen teologi, teologisk metode og viktige trosartikler.
Studentene kan fordype seg i noen betydningsfulle kristne teologer og i tolkningen av gudsbegrep, kristologi, ekklesiologi, eskatologi, skapelsesteologi og sakramentsteologi.

Hva lærer du?

  • Å fortolke teologiske tekster på en kritisk, selvkritisk of faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • Å diskutere grunnleggende teologiske spørsmål ut fra ulike teologiske tradisjoner, epoker og tekster
  • Å få oversikt over og innsikt i sentrale metodespørsmål innen systematisk teologi og aktuell debatt i kristne kirker
  • Å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innen dogmatikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i profesjonsstudiet i teologi på masternivå.

Undervisning

Undervisningen består av seminar som forberedes og innledes både av læreren og studentene.

Obligatoriske aktiviteter:

Det er 80 % obligatorisk fremmøte på undervisningen. Studentene skal delta aktivt i undervisningen ved muntlig presentasjon av pensumrelaterte spørsmål til hver time.

  • Muntlig presentasjon av en valgt teolog (10-15 minutter). Teologen velges i samråd med lærer i begynnelsen av semesteret.
  • Muntlig presentasjon av et valgt dogmatisk emne (10-15 minutter). Emnet velges i samråd med lærer i begynnelsen av semesteret.

Eksamen

Emnet har mappevurdering

Mappen skal inneholde:

- skriftlig presentasjon av den valgte teologen, 2000-2500 ord.

- skriftlig presentasjon av det valgte dogmatiske emnet , 2000-2500 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Våren 2021: Engelsk

Kontakt

TF-infosenter