Emner innen spesialpedagogikk

Viser 1–21 av 21 emner
Emne Studiepoeng
SNE3110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE3120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE3130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE3200 – Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE3310 – Counselling and innovation (10 studiepoeng) 10
SPED1010 – Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk (20 studiepoeng) 20
SPED1100 – Introduksjon til spesialpedagogikk (10 studiepoeng) 10
SPED1200 – Spesialpedagogisk forskningsmetode og forskningsbasert praksis (10 studiepoeng) 10
SPED1300 – Læring i et livsløpsperspektiv (20 studiepoeng) 20
SPED2020 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2 (10 studiepoeng) 10
SPED2100 – Utvikling i et livsløpsperspektiv (30 studiepoeng) 30
SPED2200 – Den spesialpedagogiske tiltakskjeden (30 studiepoeng) 30
SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (60 studiepoeng) 60
SPED3001 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (45 studiepoeng) 45
SPED3002 – Bacheloroppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3003 – Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv (påbygningsenhet) (45 studiepoeng) 45
SPED3004 – Forskningsmetode og årsenhetsoppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3100 – Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon (15 studiepoeng) 15
SPED3200 – Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED3300 – Psykososiale vansker og personlighetsutvikling (15 studiepoeng) 15
SPED3400 – Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker (15 studiepoeng) 15