Studieopphold ved UNIS i 4. og 5. semester

Anbefalt studieløp for deg som ønsker et studieopphold ved UNIS i 4. og 5. semester. 

Velger du to semestre på UNIS vil du trenge å ta to fordypningsemner i biovitenskap på 2000- eller 3000-nivå i 6. semester og vil da være kvalifisert til minst fire av masterstudieretningene i biovitenskap. Anbefalt studieløp blir som følger:

6. semester Fordypningsemne Fordypningsemne EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester AB-204 Arctic Population Ecology AB-201 - Terrestrial Arctic BiologyAB-207 Research Project in Arctic Biology
4. semester AB-202 Marine Arctic Biology AB-203 Arctic Environmental Management / AB-207 Research Project in Arctic Biology
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap og emner i HMS BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

På denne siden finner du mer informasjon om å studere på Svalbard (UNIS).

Publisert 23. aug. 2018 16:28 - Sist endret 10. sep. 2018 13:58