Spesialiseringer

Du kan velge mellom to ulike spesialiseringer.

Spesialiseringene har ingen krav til obligatoriske emner, men det er likevel krav om at du må velge minimum 30 studiepoeng av de sterkt anbefalte og/eller de anbefalte emnene. Du velger masteremner i samråd med din veilederen det første semesteret, ut fra dine faglige interesser og tema for masteroppgaven. Merk at noen emner kan ha bestemte emner på bachelornivå som forkunnskapskrav. Du kan også velge å kombinere emner fra de to spesialiseringene.

Du kan velge å skrive en kort eller lang masteroppgave. Velger du en kort oppgave, skriver du masteroppgaven det siste semesteret.

Distribuerte systemer og nettverk

Sterkt anbefalte emner

Anbefalte emner

Oversikt over alle emner i informatikk.


Programvare

Sterkt anbefalte emner

Anbefalte emner

Oversikt over alle emner i informatikk.

Publisert 25. okt. 2019 15:40 - Sist endret 18. aug. 2020 15:15