Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en grundig introduksjon til alle aspekter av prosesshåndtering i operativsystemer. Tema inkluderer avbruddsbehandling, tråder og prosesser, prosesskoordinering og synkronisering, fysisk og virtuelt lagerorganisering, ytere enheter og filsystemer. Øvelsene omfatter både analyser av abstraksjoner, og deres konstruksjon og implementasjon. I løpet av emnet skal hver student utvikle en kjørende operativsystemkjerne for en Intel x86 basert datamaskin.

Hva lærer du?

Tradisjonelle operativsystem som for eksempel UNIX og Windows har i flere år blitt brukt i forretnings- og forskningsøyemed. Emnet vil gi studentene en dyptgående forståelse av prosesshåndtering i disse systemene på uniprosessormaskiner.

Etter du har fullført emnet kan du

  • forklare til andre hvordan et operativsystem er bygget opp og fungere,
  • bruke operativsystem-abstraksjoner i dine fremtidige programmer du vil utvikle,
  • bruke manualer fra Intel eller lignende for å forstå lavnivå programvare på egen hånd,
  • programmere rutinert med Assembler og C,
  • skrive design dokumenter
  • presentere egne design-ideer og konsepter til andre på kort tid på en forståelig måte.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 50 studenter kan få opptak på IN3000/4000.

For IN4000 gjelder følgende regler:

  1. Masterstudenter på Informatikk; programmering og systemarkitektur med IN4000 godkjent i studieplanen
  2. Masterstudenter med IN4000 godkjent i studieplanen
  3. Masterstudenter ved Instiutt for informatikk
  4. Andre

IN2010 – Algoritmer og datastrukturer/INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt)

IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret. og består av 4 timer forelesninger og 4 timer øvelser per uke (2 timer klasserom og 2 timer terminalstue).

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Det kreves innlevering av seks prosjektoppgaver, der hver prosjektoppgave består av en teoretisk og en praktisk del; det er med andre ord tolv innleveringer totalt, og alle må bestås for å få godkjent kurset.

Videre er det obligatorisk å presentere muntlig design av den praktiske delen.

Karakteren bestemmes av praktisk del nr 2, 3, 4 og 5, som hver teller 25%. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3000 – Operativsystemer, INF3151 – Operativsystemer (videreført), INF4151 – Operativsystemer (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i juni .

 

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.​

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:17:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)