Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i teori og anvendelser av stykkevise polynomer representert ved B-splines. I første del er det fokus på grunnleggende egenskaper og algoritmer for B-splines i en variabel, og ulike approksimasjonsmetoder ved bruk av disse. Deretter utvides teorien og metodene til funksjoner i flere variable/dimensjoner, eksempelvis parametriske kurver og tensor-produkter. I siste del er det fokus på teoretiske egenskaper ved B-splines, som approksimasjons-egenskaper og stabilitet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • grunnleggende teori og egenskaper for B-splines;
  • implementere grunnleggende algoritmer for B-splines, som evaluering, skjøteinnsetting og interpolasjon;
  • bruke B-splines i praksis, eksempelvis til å interpolere data i en eller flere dimensjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

4 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Vår 2021

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)