Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi studerer de klassiske lineære partielle differensialligningene i Rn: Poissons ligning, varmeligningen og den lineære bølgeligningen. Vi lærer om representasjonsformler for løsninger, maksimumsprinsipper og energiestimater, samt separasjon av variable og Fourier-teknikker. Videre gis en introduksjon til variasjonsmetoder og Hamilton-Jacobi ligninger.

Emnet vil være på nivå mellom MAT3360 - Introduksjon til partielle differensialligninger og MAT4305 - Differensialligninger og Sobolev rom I. Emnet kan betraktes som en fortsettelse av MAT3360, og vil gi mer innsikt i teorien for partielle differensialligninger uten å kreve avansert verktøy, som målteori og funksjonalanalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

  • lært hvordan man kan bruke delvis integrasjon i Rn for å få energiestimater for løsninger av partielle differensialligninger;
  • god kjennskap til maksimumsprisipper for elliptiske ligninger;
  • god forståelse for betydningen av Greens funksjoner;
  • kjennskap til representasjonsformler for løsninger av elliptiske og parabolske problemer;
  • kjennskap til energiestimater for løsninger;
  • kjennskap til variasjonsteknikker for partielle differensialligninger og til hvilken betydning slike estimater har for elementmetoder;
  • grunnleggende kjennskap til løsninger av Hamilton-Jacobi ligninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer oppgaveløsning hver uke. 

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)