Oppbygging og gjennomføring

Det er ny studieordning med egen oppbygging fra høsten 2019

4. semester PED4590 – Masteroppgave-Kommunikasjon, design og læring
3. semester PED4540 – Teknologistøttet læring: Prinsipper og verktøy PED4550 – Designbaserte metoder, medieetnografi og interaksjonsanalyse (nedlagt)
2. semester PED4520 – Sosiale medier og nettverksanalyse (nedlagt) PED4580 – Praksis
1. semester PED4400 – Kunnskap, utdanning og læring: - en innføring (nedlagt) PED4010 – Statistikk (nedlagt) PED4040 – Forskningsmetode og vitenskapsteori (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Kort beskrivelse av studieløpet

Første semester

I første semester følger du emner sammen med studentene på studieretningen "Kunnskap, utdanning og læring".

Praksis

I andre og tredje semester skal du gjennomføre til sammen 10 ukers praksis. Praksis er obligatorisk og studiet kan derfor ikke kombineres med fulltidsarbeid på dagtid.

Masteroppgaven

På slutten av tredje semester skal du levere prosjektbeskrivelse for masteroppgaven og søke om veileder. Det er en fordel å begynne å forberede seg på arbeidet med masteroppgaven så tidlig som mulig i studiet. En måte å gjøre dette på, er å delta på forskningsseminar for masterstudenter, informasjonsmøter om masteroppgaven osv allerede fra første semester.

Alt om masteroppgaven er en egen informasjonsside med en helhetlig oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen; fra prosjektbeskrivelse til ferdig skrevet masteroppgave, innlevering og sensur.

Forskningsseminar for masterstudenter

Forskningsseminar for masterstudenter er et studietilbud som er åpent for alle studenter på masternivå. Seminarene er en møteplass for studenter og forskere, og baserer seg på instituttets forskningssatsninger.

Du kan gjennom seminarene arbeide med utvikling av ditt prosjekt for masteroppgaven, og i noen tilfeller er det anledning til å benytte datamateriale som er innsamlet i forskningsprosjektene.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 21. mars 2013 16:08 - Sist endret 19. jan. 2022 09:38