Progresjonskrav for profesjonsprogrammet i psykologi

Alle emnebeskrivelser på profesjonsprogrammet i psykologi inneholder informasjon om hvilke forkunnskapskrav som gjelder for hvert enkelt emne. I tillegg har psykologi profesjon egne regler for progresjon i studieprogrammet.

Programspesifikke progresjonskrav

  • En programstudent kan maksimalt ha 10 studiepoeng hengefag for å få gå videre til neste semester. 
  • Alle emner fra 1. - 6. semester må være bestått før studenten kan gå videre til 7. semester. 
  • Alle emner fra 7. - 9. semester må være bestått før studenten kan starte på 10. semester
  • Før studenten kan starte på 11. semester må alle emner under være bestått.

Når oppmeldingsfristen går ut sletter vi alle undervisnings- og vurderingsmeldinger der studenten ikke oppfyller kravene over. Dette gjelder også forkunnskapskravene for hver enkelt emnebeskrivelse. Studenter med mer enn 10 studiepoeng hengefag vil bli satt ned et studiekull. 

Maksimalt antall praksisperioder

Dersom en student ikke består en praksisperiode kan studenten gjennomføre samme praksisperiode bare en gang til. Denne regelen gjelder for følgende emner: PSYC4315 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne, relasjonskompetanse og praksisPSYC4415 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (4): psykologisk arbeid i førstelinjetjenestenPSYC5315 – Forpraksis, utredning av tilstandsbilder og behandling av barn og ungePSYC5410 – Hovedpraksis og etikk og PSYC6320 – PraktikumPSYC6310 – Praktikum.

For mer informasjon om praksis kan du se på emnesidene og vår nettside med ressurser for studenter i praksis.

Generelle krav til studieretten

Når du har takket ja til studieplassen får du en studierett til programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emner som inngår i programmet, men du må overholde visse krav for å beholde denne: Slik beholder du studieretten.

 

Emneord: forkunnskapskrav
Publisert 6. juni 2012 13:40 - Sist endret 10. feb. 2022 14:45