Forkunnskapskrav

Alle emnebeskrivelser på profesjonsstudiet i psykologi inneholder informasjon om hvilke forkunnskapskrav som gjelder for hvert enkelt emne. I tillegg har psykologi profesjon egne regler for progresjon i studieprogrammet.

Regler for programstudenter høsten 2018 eller senere

Generelle forkunnskapskrav

  • En programstudent kan ha inntil 15 studiepoeng hengefag når den starter på 7. semester. Blir programstudenten ytterligere forsinket vil studenten bli flyttet til kullet på semesteret under, så fremt det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er ledig kapasitet, må studenten vente til det er ledig kapasitet på det semesteret hvor studenten mangler mer enn 15 studiepoeng.

Særskilte forkunnskapskrav de siste tre semestrene

  • Før man begynner på 10. semester (PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk) og 11. semester må ALLE emner under være bestått
  • PSYC6100 - Hovedoppgave kan man melde seg opp til når man vil.
  • PSYC6320 - Praktikum:  Hovedoppgaven (PSYC6100) er forkunnskapskrav for, og må innleveres før utlevering av, hjemmeeksamensoppgave til avsluttende eksamen (PSYC6320). Dersom en programstudent får innvilget utsettelse på innlevering av hovedoppgaven på bakgrunn av søknad med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon, kan det likevel innvilges at studenten får avlegge avsluttende eksamen før hovedoppgaven er innlevert dersom hovedoppgaven blir innlevert samme semester.


Når oppmeldingsfristen går ut sletter vi alle undervisnings- og vurderingsmeldinger der hvor studenten ikke oppfyller forkunnskapskravene etter reglene som står på hver enkelt emnebeskrivelse. Dette gjelder ikke de som har hengefag på semesteret under, med mindre man har meldt seg opp til 10. eller 11. semester. De dette gjelder vil få beskjed når vi sletter undervisnings- og vurderingsmeldingen(e).

Regler for programstudenter våren 2018 eller tidligere

Hovedregelen er at du kan gå videre ett semester selv om du ikke har bestått alle emnene på det forrige, men du skal ikke mangle emner som ligger to semestre under det du studerer på. Du har heller ikke tilgang til å ta emner over det semesteret kullet ditt følger.

Eksempel: Du kan starte på 7. semester selv om du ikke har bestått alle eksamener på 6. semester. Dersom du etter å ha fullført 6. semester mangler emner på 5. semester kan du ikke gå videre til 7. semester før alle emnene fra 5. semester er bestått. En student på 7. semester har ikke anledning til å ta emner på 8. semester.
 

Generelle forkunnskapskrav

  • En programstudent kan ha inntil 15 studiepoeng hengefag ett semester under det semesteret studenten har kulltilhørighet på, og har ikke anledning til å ha noen hengefag to semestre under. Blir programstudenten ytterligere forsinket, blir programstudenten flyttet til kullet på semesteret under, så fremt det er ledig kapasitet. Hvis det ikke er ledig kapasitet, må studenten vente til det er ledig kapasitet på det semesteret hvor studenten mangler mer enn 15 studiepoeng.
  • Dette gjelder ikke for emnene PSYC1200, PSYC2206 og PSYC2207 som hver har 20 studiepoeng. Dersom en programstudent ikke består et av disse emnene, vil studenten allikevel få mulighet til å gå videre i programmet dersom han/hun ikke også mangler flere emner. Emnet må bestås semesteret etter for å kunne gå videre derfra.

Særskilte forkunnskapskrav de siste tre semestrene

  • Før man begynner på 10. semester (PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk) og 11. semester må ALLE emner under være bestått
  • PSYC6100 - Hovedoppgave kan man melde seg opp til når man vil.
  • PSYC6310 - Praktikum:  Hovedoppgaven (PSYC6100) er forkunnskapskrav for, og må innleveres før utlevering av, hjemmeeksamensoppgave til avsluttende eksamen (PSYC6310). Dersom en programstudent får innvilget utsettelse på innlevering av hovedoppgaven på bakgrunn av søknad med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon, kan det likevel innvilges at studenten får avlegge avsluttende eksamen før hovedoppgaven er innlevert dersom hovedoppgaven blir innlevert samme semester.


Når oppmeldingsfristen går ut sletter vi alle undervisnings- og vurderingsmeldinger der hvor studenten ikke oppfyller forkunnskapskravene etter reglene som står på hver enkelt emnebeskrivelse. Dette gjelder ikke de som har hengefag på semesteret under, med mindre man har meldt seg opp til 10. eller 11. semester. De dette gjelder vil få beskjed når vi sletter undervisnings- og vurderingsmeldingen(e).

Emneord: forkunnskapskrav
Publisert 6. juni 2012 13:40 - Sist endret 21. juni 2018 13:08