Psykologi (profesjon)

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.

Hva kan du jobbe med?

  • kskaret Psykolog

    Karine Skaret jobber som psykolog ved Groruddalen distriktspsykiatrisk senter .

  • zemirpopovac Psykolog i Favne

    Zemir Popovac jobber i Favne Psykologbistand.