Rehabilitering av Waldemar C. Brøggers hus

Foto: Karsten Sund/NHM

Fakta

Adresse: Sars’ gate 1
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart forprosjekt: 2013
Byggestart: 2017 
Ferdigstilling rehabilitering: Høsten 2020
Åpner for publikum: Våren 2022
Budsjett: 278 millioner kroner
Brutto bygningsareal: 8250 m2
Status: Byggefase
Opprinnelig oppført i: 1911 – 1917
Arkitekt for totalrehabiliteringen: 4B Arkitekter

 

Universitetet i Oslo er i gang med totalrehabiliteringen av Waldemar C. Brøggers hus i Botanisk hage. Den rehabiliterte bygningen vil ha plass til nye utstillinger om jorden og livets utvikling, med bedre tilgjengelighet for publikum.

Hva skal bygget brukes til?

W. C. Brøggers hus har Norges største og mest omfattende naturhistoriske samlinger. De utgjør ca. 60 prosent av de samlede naturhistoriske samlingene i Norge og består av ca. 6,5 millioner objekter.

Bygningen er ikke rehabilitert eller oppgradert i vesentlig grad siden ferdigstillelsen i 1917. Når W. C. Brøggers hus åpner for publikum igjen i 2021 vil hele bygningen være rehabilitert og tilby nye utstillingsopplevelser.

Bygningen får nytt publikumsbibliotek i kjelleren og et nytt garderobeanlegg som vil ha plass til å ta imot de mange barnehagene og skoleklassene som hvert år besøker Botanisk hage.

Bygningen skal også være arbeidsplass for ansatte fra Naturhistorisk museum som jobber med utstillingene.

Konsekvenser for naboer og besøkende

  • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
  • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. 

  • Bygningen er stengt i byggeperioden.
  • Det er satt opp riggområder langs bygningen.

Miljø- og klimatiltak

Den ferdig rehabiliterte bygningen skal sertifiseres til BREEAM In-Use, et miljøsertifiseringssystem for bygninger i drift. Sertifiseringen stiller krav til driftskostnader, energiforbruk og reduserte miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygninger.

 

Vernestatus

  • Bygningen er fredet.
  • Fredningen omfatter eksteriøret, og interiøret i 1. - 3. etasje.
  • UiO har et tett samarbeid med Riksantikvaren under rehabiliteringen.

 

 

Kontaktperson

John Skogen
Eiendomsdirektør