English version of this page

Informasjonssikkerhet for forskere

Som forsker har du et særskilt ansvar for informasjonssikkerhet. De fleste forskningsprosjekter omfatter personopplysninger i en eller annen form. All helseforskning er dessuten underlagt egne regler, fordi den omfatter særlige kategorier av personopplysninger. Vi har delt ansvaret i to hoveddeler.

Jeg er forsker og skal lagre data

Her finner du informasjon om hvordan du klassifiserer dataene dine, med relevante eksempler.

    Mitt ansvar som forsker

    Her finner du en liste over andre ting du har ansvar for, eller elementer du må gi særskilt oppmerksomhet.