English version of this page

Forskningsstøtte

 - for forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer.

Finansiering av forskning og mobilitet

  • EU-finansiering
  • Nasjonale finansieringskilder
  • Internasjonale finansieringskilder

Publisering

  • Open Access
  • Cristin
  • Publiseringsstøtte
  • Språkvask og oversettelse

Forskningsprosjekt ved UiO

En steg-for-steg veileder for prosjektledere med eksternfinansierte prosjekter

Kontrakter

Forskningssamarbeid som UiO er involvert i skal være basert på kontrakter. 

Forskpro

Forskpro er UiOs verktøy for oversikt over forskningsprosjekter. Her skal du registrere dine medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

Regelverk og etikk

Kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning, personvern i forskning og forskningsetikk.

Forskerutdanning

Enhetenes interne rutiner for administrasjon av forskerutdanning.

IT-støtte til forskning

Beregninger og simuleringer, tjenester for sensitive data (TSD), lagring av forskningsdata, statistikkstøtte, datafangst og analyse.

Forskningsdatahåndtering

Hvordan håndtere forskningsdata, UiOs retningslinjer, datahåndteringsplan, lagring av aktive data, arkivering av data, eInfrastruktur for datahåndtering.

Innovasjon

Hva gjør du når du har en idé eller teknologi som har næringsmessig potensial?

Internasjonalt samarbeid

Avtaler og programmer, ansvarsfordeling sentralt og lokalt.

Kommunikasjon og impact i eksternfinansierte prosjekter

Hva er impact? Finansiørenes krav til kommunikasjon. Kanaler og profilering

Råd og utvalg

Kontakt

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde