English version of this page

Hvorfor kommer ikke utskriften min?

Kontroller at du skriver skriver ut på riktig skriver, og om det er papirstopp eller lignende. Sjekk også utskriftskvoten.

Hvis du skriver ut, går til skriveren og ikke finner utskriften:

 • Sjekk om det er noe galt med skriveren
  • Er skriveren slått på? Har den papirstopp? Er den tom for papir? Er det noe galt, kan du kontakte lokal IT eller termvakt.
 • Har skriveren kortleser? 
  • De fleste nye kort er registrert i utskriftssystemet, og du kan hente utskrift ved å legge kortet mot kortleseren. Enkelte er fremdeles nødt til å registrere kortet sitt. Hvis du må registrere kortet ditt, får du en e-post første gang du skriver ut. Denne e-posten inneholder PUK-koden du trenger for å registrere kortet. Les mer om utskrift på skriver med kortleser.
 • Sjekk hvilken skriver du skriver ut på. 
  • Det ser du om du velger Print/Skriv ut igjen. I utskriftsdialogboksen ser du hvilken skriver utskriften blir sendt til. Inneholder banen til skriveren "pullprint", kan du hente utskriften på nærmeste skriver med kortleser. Er du usikker på hvilken skriver du skriver ut til, eller hvor nærmeste skriver er, kan du kontakte lokal IT eller termvakt.  
 • Har du nytt kort?
 • Sjekk kvoten
 • Kanskje det bare tar lang tid?
  • Enkelte dokumenter tar lang tid å skrive ut. Det kan være flere grunner, de kan ha svært mange sider, de kan ha svært høy oppløsning, eller annet. Vær tålmodig.
Publisert 15. juli 2015 09:41 - Sist endret 3. jan. 2020 13:08