Verktøykasse for studentforeninger

Bestilling av rom

Registrerte studentforeninger har mulighet til å leie lokaler til studentaktiviteter på campus. Før du bestiller må du sette deg inn i regler for bruk av UiOs lokaler.

Studentkjellerne ved UiO kan lånes gratis av studentforeninger til kulturelle, faglige og sosiale arrangementer. Ta direkte kontakt den aktuelle kjelleren for spørsmål om lån av lokalene. Chateau Neuf låner også ut lokaler gratis til studentforeninger.

Retningslinjer for skjenking av alkohol

Ansvarlig arrangør har ansvar for å overholde retningslinjene og å sette seg inn i gjeldende lovverk. Retningslinjer for skjenking av alkohol ved UiO.

Profilering

Retningslinjer for oppheng av plakater o.l

I fellesområder, gjerne i Vestibyler o.l. på fakultetene, kan studentforeninger henge opp informasjon på oppslagstavler. Noen av disse er forbeholdt foreninger (Frederikkebygget og SV-fakultetet), men som regel kan alle som vil henge opp informasjon.

Ønsker foreningene å promotere på andre måter, kan de i noen tilfeller låne plakatbukker fra Eiendomsavdelingen. Det ikke er tillatt å bruke tape og henge på bygningsfasader etc.

Filmfremvisning

Arrangør av filmfremvisning i universitets lokaler er ansvarlig for at annonsering og visning skjer lovlig. Det betyr at arrangør må se til at visningen er dekket av filmlisens eller avtaler slik at annonsering og visning ikke bryter med Åndsverkloven (lovdata.no). Gjentatte brudd kan medføre at en mister status som studentforening ved UiO jf. Reglement ved UiO.

Hvordan vise film lovlig?

Universitet har inngått en avtale med Motion Picture Licensing Company (MPLC) som gir alle studenter og vitenskapelige ansatte rett til å vise film fra alle samarbeidspartnerne til MPLC.

Se oversikt over produksjonsselskapene lisensen gjelder (pdf)

Lisensen gjelder all visning av film på campus.

Andre ressurser

Hjelp til studentforeninger

SiO Foreninger tilbyr kurs, økonomisk støtte og annen hjelp til studentforeninger:

  • Søk støtte. Ulike muligheter for å søke om økonomisk støtte
  • Kurs og tilbud. Kurs og andre aktiviteter for studentforeninger
  • Start en forening. Formelle krav, drift og økonomi
  • Kunnskapsdatabase. Nyttig kunnskap og tips for din forening
  • Studentmiljø. Fakta og informasjon om studentmiljøet

 

Publisert 10. apr. 2012 11:21 - Sist endret 10. juli 2019 13:05