English version of this page

Prosedyre for samsvarsvurdering

Formål

Prosedyren skal sikre at HMS-systemet skal være oppdatert i forhold til regelverk og andre rammevilkår.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder alle enheter ved UiO. Regelverk og andre rammevilkår som omfattes av prosedyren er angitt i samsvarsvurderingen.

Ansvar

 • Enhet for HMS og beredskap har ansvar for å fange opp endringer i regelverk og andre rammevilkår som er angitt i samsvarsvurderingen, og for at UiOs HMS-system er i tråd med disse.
 • Enhetens leder er ansvarlig for at lokale prosedyrer er i tråd med rammevilkårene.

Fremgangsmåte

 • Enhet for HMS og beredskap skal oppdatere samsvarsvurderingen årlig og vurdere om endringer har betydning for HMS-systemet ved UiO.
 • Enhet for HMS og beredskap skal oppdatere UiOs felles HMS-system ved behov.
 • Enhet for HMS og beredskap skal informere enhetene om endringer som er gjort i samsvarsvurderingen.
 • Enhetens leder skal sørge for at lokale prosedyrer oppdateres ved behov.

Rapportering

Enhet for HMS og beredskap skal rapportere oppdateringer av samsvarsvurderingen og felles prosedyrer til AMU. Leder av enheten skal rapportere oppdateringer av lokale HMS-prosedyrer til LAMU.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 3
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-92
Publisert 11. juli 2012 16:35 - Sist endret 23. mai 2017 11:23