80-gruppe – Filosofi - Kjønn med fagfordypning (80FIL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en bred innføring i filosofiens hovedområder, med en viss vektlegging av kjønnsfilosofiske perspektiv.

Læringsutbytte
• Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk innefor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag, men særlig slik at de kan se hvordan kjønnsperspektiver påvirker dem.
• Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra hele filosofihistorien.
• Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.
• Studentene skal kunne tenke filosofisk på et nivå som forutsettes for å begynne på et masterstudium i filosofi.

Oppbygning og gjennomføring
Alle emner på 1000-nivå bør avlegges før emnene på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i filosofi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-KFL002

Annet

For studenter med opptak før høsten 2013 erstattet FIL1004 - Innføring i språkfilosofi FIL1006 - Innføring i logikk.