80-gruppe – Gammelgresk (80GRES)

Om emnegruppen

Du får solid kunnskap i gammelgresk språk og gammelgreske tekster, primært fra klassisk periode.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal du:

  • ha grundig kjennskap til gresk formverk og syntaks
  • ha god kunnskap om gresk som grammatisk system og om gresk stilistikk
  • ha kunnskap om ha kunnskap om de viktigste litterære sjangere innen gammelgresk litteratur
  • kunne lese og forstå greske tekster
  • kunne presentere gresk som grammatisk og stilistisk system
  • kunne oversette fra gresk til norsk og fra norsk til gresk
  • kunne fortolke verkene til forfattere i de viktigste sjangrene i gresk litteratur i antikken
  • kunne oversette en gresk tekst til norsk med hjelpemidler og fortolke den
  • kunne reflektere over fortolkning og oversettelse av greske tekster

Oppbygging og gjennomføring

Alle emnene i emnegruppen forutsetter at du har bestått GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II. Du må derfor velge disse emnene blant de øvrige emnene i bachelorgraden din (det vil si som en del av 40-gruppa og/eller blant dine frie emner).

Har du innføring i gresk fra et annet sted eller en annen tid? Ta kontakt med studiekonsulenten for klassiske språk for å eventuelt få emnefritak.

Kvalifisering for videre studier

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning i gresk, som er en forutsetning for å søke opptak til masterprogrammet i klassiske språk, studieretning gresk, etter endt bachelorgrad.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

Resten (30 studiepoeng) velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger