Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Spansk språk (80SPAS)

Om emnegruppen

Emnegruppen utgjør fordypningen i studieretning for spansk språk på bachelorprogrammet for språkstudier.

Spansk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Spania og de fleste land i Latin-Amerika + ca. 40 mill i USA. I en tid med økende internasjonalisering er kunnskaper i spansk en nyttig ressurs for samfunnet. Ved mange ungdoms- og videregående skoler undervises det i spansk.

Ved Universitetet i Oslo drives det forskning på ulike områder innen spansk språk. Det spanske språket har et stort utbredelsesområde og en lang historie, noe som gjør det til et interessant forskningsobjekt innen alle grener av lingvistikken.


Læringsutbytte
Når emnegruppen er fullført, forventes studenten å kunne:

• identifisere alle ordklassene og deres morfologiske egenskaper
• analysere og forklare bruken av alle verbformer
• bruke språkvitenskapelig terminologi
• gjennomføre syntaktiske analyser
• uttrykke seg muntlig og skriftlig på spansk om grammatikalske temaer
• presentere et akademisk tema (grammatikalsk eller noe annet) for et publikum
• samtale om språk
• anvende språkvitenskapelige kunnskaper når de snakker og skriver spansk
• ha kjennskap til ulike register/dialekter/sosiolekter
• kjenne til og kunne anvende spanske språkverktøy (enspråklige og tospråklige ordbøker, korpuser og grammatikkbøker)

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen (80 sp) består av 40 obligatoriske studiepoeng innen spansk språk, SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring, minst 10 studiepoeng innen spanskspråklige fordypningsemner på 2000- og 3000-nivå og inntil 20 studiepoeng som kan velges blant en rekke emner innen spansk språk, litteratur og områdekunnskap.

Emnegruppen har en tydelig progresjon hvor språkemner på 1000-nivå gir en opplæring i spansk språk med fokus på morfologi, særlig verbalsystemet, og enkle syntaktiske regler. Emnet SPA1300 gir en introduksjon til spansk og latinamerikansk litteratur fra det 19. til det 21. århundre. På 2000-nivå får studentene fordype seg i spansk syntaks både teoretisk og praktisk, samt at de kan velge blant emner i spansk leksikografi og pragmatikk. I tillegg er det mulig å velge fordypningsemner innen spanskspråklig litteratur og områdekunnskap.

Det forutsettes forkunnskaper i spansk tilsvarende Spansk II fra videregående skole for å kunne ta denne 80-gruppen.


Utenlandsopphold
Universitetet i Oslo har mange utvekslingsavtaler som gjør det mulig å ta deler av bachelorgraden som delstudier ved et utenlandsk universitet. Det kreves avlagt 20-studiepoeng i spansk for å kunne reise på utveksling.


Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i spansk språk. Emnegruppen kan også gi grunnlag for å søke opptak på PPU.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 20 studiepoeng velges blant:

Minst 10 studiepoeng velges blant:

Inntil 20 studiepoeng velges blant:

Disse emnene er nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

 • IBER3101
 • SPA1301
 • SPA1501
 • SPA2303
 • SPA2306
 • SPA2307
 • SPA2308
 • SPA3112
 • SPA3301
 • SPA3302

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • HFB-SPR

Annet