80-gruppe – Tysk (80TYSK)

Om emnegruppen

Emnegruppen inngår i studieretning tysk med fordypning språk eller litteratur og områdekunnskap på bachelorprogrammet for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for studieretningen.

Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av fire obligatoriske emner i språk og litteratur som er felles for begge fordypninger, i tillegg velges 10 studiepoeng i områdekunnskap. Emnene gir en faglig oversikt og bred metodisk og teoretisk basis. De resterende 30 studiepoengene velges innenfor en av de to fordypningene: språk eller litteratur og områdekunnskap.

Utenlandsopphold
Vi anbefaler at du bruker 3. (eller både 3. og 4. semester) til et studieopphold ved ett av de universitetene vi har utvekslingsavtaler med i Tyskland og Østerrike. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen.

Kvalifisering for videre studier
Studieretningen kvalifiserer til masterstudier i tysk språk, tyskspråklig litteratur eller Tyskland-studier, alt etter hvilken fordypning og hvilke emner i fordypningen du velger.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant (emnene alternerer i vårsemesteret):

Fordypning i språk:

Obligatoriske emner:

Fordypning litteratur og områdekunnskap:

30 studiepoeng velges blant:

Annet