80-gruppe – Mekanikk (MEK80)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en generell innføring i mekanikk. Emnegruppen kan inngå som 80-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet.

Emner i emnegruppen

For deg som starter på en 80-gruppe høsten 2017:

For deg som startet på en 80-gruppe før høsten 2017:

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.