100-gruppe – Sosialantropologi (100-SOSANT-2015)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen utgjør fordypningen i bachelorprogrammet i sosialantropologi med opptak fra og med høsten 2015. Merk at den gamle fordypningen i sosialantropologi, som var gjeldende for studenter med opptak mellom 2010 og 2014, hadde en annen oppbygning.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (80 studiepoeng)

I tillegg skal du velge to SOSANT-emner på 2000-nivå (20 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Sosialantropologi (bachelor)

Annet

Videre studier

En bachelorgrad med fordypning i sosialantropologi kvalifiserer deg til å søke om opptak til master i sosialantropologi, samt en rekke tverrfaglige masterprogrammer ved UiO. Se programsidene til bachelorprogrammet i sosialantropologi for mer informasjon om kvalifisering til masterstudier.

Fritt sammensatt bachelorgrad

Dersom du ønsker å oppnå en fritt sammensatt grad med fordypning i sosialantropologi, må du oppfylle krav om oppbygning til denne emnegruppen som skissert over. Merk at enkelte emner i emnegruppen kan være adgangsbegrenset slik at det kun er studenter med plass på bestemte studieprogram som har tilgang til emnet. Dette finner du informasjon om under «Opptak og adgangsregulering» på hver enkelt emneside.