Emner innen humanistiske fag

Viser 751–797 av 797 emner
Emne Studiepoeng
TYSK4103 – Tysk språk: Das Nibelungenlied (10 studiepoeng) 10
TYSK4106 – Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4107 – Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene (10 studiepoeng) 10
TYSK4109 – Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4110 – Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen (10 studiepoeng) 10
TYSK4112 – Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung (10 studiepoeng) 10
TYSK4115 – Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse (10 studiepoeng) 10
TYSK4116 – Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4120 – Die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert (10 studiepoeng) 10
TYSK4123 – Tysk språk: Deutsch typologisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4124 – Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4300 – Litterært oversetterseminar, fordypning tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4303 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4305 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
TYSK4306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4307 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4308 – Tyskspråklig litteratur: Das Nibelungenlied - Ein Epos und seine Rezeption (10 studiepoeng) 10
TYSK4309 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4319 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4328 – Tyskspråklig litteratur: Das Nibelungenlied - Ein Epos und seine Rezeption (20 studiepoeng) 20
TYSK4332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4333 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK4336 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK4337 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (20 studiepoeng) 20
TYSK4342 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (20 studiepoeng) 20
TYSK4343 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4506 – Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
TYSK4507 – Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4508 – Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4509 – Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
TYSK4593 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
VMS4100 – Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4101 – Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4102 – Sagalitteratur (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60
VMS4195 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (30 studiepoeng) 30