AST3310 – Astrofysiske plasma og stjernenes indre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

AST3310 gir innføring i grunnleggende fysikk som er nødvendig for å bygge en modell av en stjerne. Emnet inkludere også bygging av en numerisk modell, som krever kompetanse om gassdynamikk og termodynamikk innenfor astrofysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • kjenne til de grunnleggene termiske prosessene i plasma
 • kunne forklare de forskjellige typer av energitransport i en stjerne og deres effekter
 • kjenne til stabilitetskriteriet for konveksjon
 • ha bygget en numerisk modell av en stjerne
 • ha koblet forskjellige fysiske disipliner for å lage en realistisk modell av en stjernes indre

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Fem semestre med studier på bachelorprogrammet i Fysikk og astronomi, eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 3 timer forelesninger og 3 timer regneøvelser/seminarer per uke.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det er ingen avsluttende eksamen. Endelig karakter settes etter en helhetsvurdering av 3 obligatoriske oppgaver der de to første oppgavene hver teller 25% og den tredje oppgaven teller 50% av endelig karakter. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Det gis ikke begrunnelse for endelig karakter da det gis skriftlig tilbakemelding for hver obligatoriske oppgave. Klage er kun mulig når alle obligatoriske oppgaver er levert og endelig karakter er kunngjort.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)