Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende forståelse av historien og egenskapene til storskala-strukturer i universet. Gjennom å løse Einstein- og Boltzmannlikningene numerisk får man forståelse for dannelsen av galaksehoper og fluktuasjoner i den kosmiske bakgrunnsstrålingen samt deres statistiske egenskaper.

Hva lærer du?

  • Grunnleggende kjennskap til prinsippene og likningene i Einsteins generelle relativitetsteori samt kunnskap om hvordan løse disse i noen spesielle tilfeller.
  • Kunne beskrive, kvantitativt og kvalitativt, viktige epoker i det tidlige univers, deriblandt inflasjon, rekombinasjon og dannelsen av kosmisk bakgrunnsstråling
  • Kunne utlede likningene som beskriver strukturdannelse i universet fra Einsteinlikningene og løse dem analytisk og numerisk.
  • Forstå de grunnleggende statistiske variablene som beskriver universets storskala-struktur og fra disse kunne finne universets grunnleggende lover og egenskaper.
  • Kunne presentere resultatene av numeriske analyser i en skriftlig rapport.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (under utfasing) programmet, AST3220 – Kosmologi I/AST4220 – Kosmologi I (nedlagt). FYS4160 – Generell relativitetsteori kan være nyttig.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST9420 – Kosmologi II

Undervisning

Emnet vil strekke seg over et helt semester. Det er fire timer forelesninger/kollokvier i uken.

Eksamen

Numerisk prosjektoppgave med skriftlig rapport teller 30%, avsluttende 4 timers skriftlig eksamen teller 70%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering våren 2009.

Evaluering våren 2010.

Annet

Emnet går hvis minst 3 studenter melder seg.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)