FRM-MBV4860 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en videregående innsikt i utvalgte emner innen farmasøytisk mikrobiologi, hvor det molekylærbiologiske aspektet og interaksjon mellom infeksiøst agents og vertscelle, interaksjon mellom infeksiøst agents og antimikrobielle midler blir belyst. Det gis i tillegg teoretisk undervisning om mikrobiologiske aspekter i forbindelse med kontroll av vaksiner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du

  • innsikt i bakteriell patogenese, virulensfaktorer, virulensmekanismer og vert-parasitt interaksjoner
  • kunnskap om struktur og virulens av utvalgte patogene bakterier og virus
  • forståelse av antibakterielle og antivirale midlers virkning
  • kjennskap til de genetiske faktorer som bestemmer mikroorganismenes resistens og virulens
  • grunnleggende forståelse av cellebiologiske prosesser og molekylære mekanismer i infeksjonsbiologi
  • ferdigheter i kritisk vurdering av forskningsarbeid oppøvd gjennom deler av pensum bestående av review- og originalartikler

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er primært for studenter som har godkjent studieplan til 2.avdeling i det 5-årige masterstudiet i farmasi eller studierett til det 2-årige masterstudiet i biovitenskap ved UiO.

Farmasistudenter må kontakte studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt for å bli meldt opp til undervisning og eksamen.

Andre kan søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt.

For studenter med farmasibakgrunn:

For studenter med biovitenskapbakgrunn:

Overlappende emner

Undervisning

  • 25 - 26 forelesninger, inkludert obligatorisk kurs (heldags, temadag) om vaksiner ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

  • 1 obligatorisk oppgave som ender med at studentene i grupper lager en poster hver som presenteres for de andre studentene og som evalueres av faglærere og evt. andre fagpersoner.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Adgang til eksamen forutsetter:

  • godkjent obligatorisk posteroppgave
  • godkjent deltakelse i obligatorisk temadag og vaksiner ved Folkehelseinstituttet

Trekk fra eksamen:

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 01:10:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)