FYS3110 – Kvantemekanikk

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette er et videregående emne i kvantemekanikk med fokus på detaljene om hvordan man setter opp kvantmekaniske beregninger. Emnet starter med Dirac-notasjonen og kvantemekanikk-postulatene, så gjennomgås flere viktige eksakt løsbare systemer, før emnet avsluttes med en innføring i ulike tilnærmingsmetoder.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du kvantemekanikkens sentrale begreper og grunnleggende postulater, behersker du Dirac-notasjonen, og kan beregne tidsutvikling og måleresultater med tilhørende sannsynligheter for rene kvantetilstander.
 • vet du hvordan viktige kvantemekaniske systemer løses eksakt ved hjelp av stigeoperatorer, og kan bruke disse til å utføre beregninger.
 • kan du behandle spinn-1/2 systemer kvantitativt, og konstruere og beregne egenskaper ved sammensatte spinntilstander.
 • kan du formulere og løse enkle sammensatte kvantemekaniske systemer med flere frihetsgrader, og bruke symmetrier for å gjøre forenklinger.
 • kan du anvende grunnleggende kvantemekaniske beregningsmetoder som variasjonsmetoden, stasjonær og tidsavhengig perturbasjonsteori, og spredningsteori.
 • har du kunnskap om spontan og stimulert emisjon/absorbsjon, utvalgsregler, Slater determinant, bosoner/fermioner, energinivåer og egenfunksjoner i periodiske potensialer, samt atomets fin- og hyperfin-struktur.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret med 7 timer undervisning per uke:

 • 4 timer forelesninger
 • 2+1 timer regneverksted

Emnet vil inneholde ca. tolv sett med ukesoppgaver.

For å få gå opp til avsluttende eksamen må du få godkjent, samt delta i rettingen av minst tre av de seks første, og minst tre av de seks siste ukesoppgavesettene.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Eksamen

For å kunne gå opp til avsluttende eksamen må du delta i rettingen av og få godkjent på minst tre av de seks første og minst tre av de seks siste ukesoppgavesettene.

 • hjemmeeksamen teller 25 % av samlet karakter,
 • avsluttende skriftlig eksamen teller 75 % av samlet karakter.

Avsluttende skriftlig eksamen må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen:

 • Alle hjelpemidler tillatt

Avsluttende eksamen:

 • Godkjent kalkulator
 • K. Rottmann: "Matematisk formelsamling"
 • Ett A4-ark (2 sider) med egne notater
 • Lærebok: D.J. Griffiths "Introduction to Quantum Mechanics"

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 09:13:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)