FYS4240 – Datainnsamling og kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embedded-systemer, for bruk innen instrumentering og styring. Kurset tar for seg treghetssensorer, innsamling av data fra disse sensorene, prosessering av sensordata og hvordan sensorene benyttes i et system med tilbakekobling. Emnet gir også en innføring i utviklingsmiljøet LabVIEW og i bruk av Arduino.

I kurset vil studenten få kjennskap til noen av de mest brukte prinsippene og algoritmene for blant annet dataprosessering og styring av autonome systemer. Flere eksempler fra aerospace, blant annet fra missiler og satellitter, vil bli brukt for å demonstrerer ulike prinsipper for estimering og kontroll.

Gjennom obligatoriske oppgaver vil studenten arbeide med å samle inn data fra sensorer og prosessere disse dataene. Det gir studenten blant annet en forståelse av hvilke sensorfeil som må kompenseres for, og hvordan dette kan gjøres for å anvende sensorene i et målesystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du programmere Arduino.
  • kan du programmere i utviklingsmiljøet LabVIEW.
  • kan du forklare et PC-basert datainnsamlingssystem.
  • kan du forklare og diskutere treghetssensorer og hvordan disse kan brukes innen navigasjon, orienteringsbestemmelse og kontroll.
  • kan du forklare estimering og datafusjon.
  • kan du forklare grunnleggende kontrollalgoritmer.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 40 studenter på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 – Datainnsamling og kontroll og FYS4240 ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 10 timer undervisning per uke:

  • 2 timer forelesning
  • 8 timer åpen lab

Dette emnet har 4 obligatoriske laboratorieoppgaver og én obligatorisk prosjektoppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

4 obligatoriske laboratorieoppgaver og en obligatorisk prosjektoppgave må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3240 – Datainnsamling og kontroll

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. mai 2022 02:12:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke forvente ordinær undervisning.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)