Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embeddede systemer, for bruk innen instrumentering og prosesstyring. Emnet gir også en innføring i LabVIEW.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du programmering av XMEGA mikrokontrollere
  • har du kjennskap til programmering med LabVIEW
  • behersker du PC-basert datainnsamling
  • har du kunnskap om sanntidssystemer og embedded systemer
  • har du kjennskap til estimering og datafusjon
  • har du kjennskap til grunnleggende kontroll-algoritmer og prosesstyring
  • har du kunnskap om tid og synkronisering.
  • behersker du i tillegg å programmere en litt større datainnsamlingsoppgave i LabVIEW.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 40 studenter på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 og FYS4240 ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter. 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS3240 – Datainnsamling og kontroll

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 10 timer undervisningstilbud per uke (2 timer forelesning og 8 timer åpen lab).

Det er fire obligatoriske oppgaver og én obligatorisk prosjektoppgave.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Samtlige fire obligatoriske oppgaver og én prosjektoppgave må være godkjent for å få gå opp til avsluttende skriftlig eksamen (tre timer).

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet het inntil høsten 2017 FYS4240 PC-basert instrumentering og mikrokontrollere.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)