Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embeddede systemer, for bruk innen instrumentering og prosesstyring. Emnet gir også en innføring i LabVIEW.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du programmering av XMEGA mikrokontrollere
 • har du kjennskap til programmering med LabVIEW
 • behersker du PC-basert datainnsamling
 • har du kunnskap om sanntidssystemer og embedded systemer
 • har du kjennskap til estimering og datafusjon
 • har du kjennskap til grunnleggende kontroll-algoritmer og prosesstyring
 • har du kunnskap om tid og synkronisering.
 • kan du programmere et middels stort datainnsamlingsverktøy med LabVIEW.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 40 studenter på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 og FYS4240 ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS4240 – Datainnsamling og kontroll

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 10 timer undervisningstilbud per uke (2 timer forelesning og 8 timer åpen lab).

Det er fire obligatoriske oppgaver.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Samtlige fire obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til avsluttende skriftlig eksamen (3 timer).

Hjelpemidler

Enkel type elektronisk kalkulator uten lagret tekst og uten mulighet for vekselvirkning med andre via bluetooth el.l..

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet het inntil høsten 2017 FYS3240 PC-basert instrumentering og mikrokontrollere

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)