FYS3240 – Datainnsamling og kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embeddede systemer, for bruk innen instrumentering og prosesstyring. Emnet gir også en innføring i LabVIEW.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du programmering av XMEGA mikrokontrollere
 • har du kjennskap til programmering med LabVIEW
 • behersker du PC-basert datainnsamling
 • har du kunnskap om sanntidssystemer og embedded systemer
 • har du kjennskap til estimering og datafusjon
 • har du kjennskap til grunnleggende kontroll-algoritmer og prosesstyring
 • har du kunnskap om tid og synkronisering.
 • kan du programmere et middels stort datainnsamlingsverktøy med LabVIEW.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 40 studenter på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 og FYS4240 ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 10 timer undervisningstilbud per uke (2 timer forelesning og 8 timer åpen lab).

Det er fire obligatoriske oppgaver.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Fire obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4240 – Datainnsamling og kontroll

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent Kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 21:15:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)