FYS3240 – Datainnsamling og kontroll

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embedded-systemer, for bruk innen instrumentering og styring. Kurset tar for seg treghetssensorer, innsamling av data fra disse sensorene, prosessering av sensordata og hvordan sensorene benyttes i et system med tilbakekobling. Emnet gir også en innføring i utviklingsmiljøet LabVIEW og i bruk av Arduino.

I emnet vil studenten få kjennskap til noen av de mest brukte prinsippene og algoritmene for blant annet dataprosessering og styring av autonome systemer. Flere eksempler fra aerospace, blant annet fra missiler og satellitter, vil bli brukt for å demonstrerer ulike prinsipper for estimering og kontroll.

Gjennom obligatoriske oppgaver vil studenten arbeide med å samle inn data fra sensorer og prosessere disse dataene. Det gir studenten blant annet en forståelse av hvilke sensorfeil som må kompenseres for, og hvordan dette kan gjøres for å anvende sensorene i et målesystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du programmere Arduino.
 • kan du programmere i utviklingsmiljøet LabVIEW.
 • kan du forklare et PC-basert datainnsamlingssystem.
 • kan du forklare og diskutere treghetssensorer og hvordan disse kan brukes innen navigasjon, orienteringsbestemmelse og kontroll.
 • kan du forklare estimering og datafusjon.
 • kan du forklare grunnleggende kontrollalgoritmer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Maksimalt 40 studenter kan tas opp på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 og FYS4240 – Datainnsamling og kontroll ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 6 timer undervisning per uke:

 • 2 timer forelesning
 • 4 timer lab

Dette emnet har 4 obligatoriske laboratorieoppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

4 obligatoriske laboratorieoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4240 – Datainnsamling og kontroll

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 23:14:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)