FYS3240 – Datainnsamling og kontroll

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embeddede systemer, for bruk innen instrumentering og prosesstyring. Emnet gir også en innføring i LabVIEW.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du programmering av XMEGA mikrokontrollere.
 • har du kjennskap til programmering med LabVIEW.
 • behersker du PC-basert datainnsamling.
 • har du kunnskap om sanntidssystemer og embedded systemer.
 • har du kjennskap til estimering og datafusjon.
 • har du kjennskap til grunnleggende kontroll-algoritmer og prosesstyring.
 • har du kunnskap om tid og synkronisering.
 • kan du programmere et middels stort datainnsamlingsverktøy med LabVIEW.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 40 studenter kan tas opp på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 og FYS4240 – Datainnsamling og kontroll ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 10 timer undervisningstilbud per uke:

 • 2 timer forelesning
 • 8 timer åpen lab

Dette emnet har fire obligatoriske laboratorieoppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100% ved sensurering.

4 obligatoriske laboratorieoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4240 – Datainnsamling og kontroll

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent Kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2021 21:11:49

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)