MENA3201 – Energimaterialer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beskriver sentrale temaer innen fagområdet energimaterialer, med fokus på hvordan funksjonelle materialer muliggjør ulike bærekraftige energiteknologier. Emnet er tilpasset studenter med bakgrunn innen kjemi og fysikk, spesielt studenter på studieprogrammet Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor).

Hovedtemaer i dette emnet er materialer for solceller og LED, fremstilling, lagring og bruk av hydrogen, brenselceller og batterier. I tillegg vil emnet kort ta for seg temaer som termoelektriske og magnetokaloriske materialer, samt katalysatorer for prosess-effektivisering.

Hva lærer du?

Etter du har gjennomført emnet:

 • har du god oversikt over hvordan materialer muliggjør ulike anvendelser knyttet til bærekraftig energi, og du har perspektiver på forventede utviklingstrekk i kommende år.
 • har du innsikt i de viktigste faktorene for å designe materialer som kreves innen ulike energiteknologier.
 • forstår du de generelle prinsippene for funksjonen til energimaterialene, enkeltvis og som komponenter i et system.
 • kjenner du de viktigste metodene for å karakterisere egenskapene til materialene, spesielt i et anvendelsesperspektiv.
 • har du kunnskap om framstilling av energimaterialer.
 • har du god forståelse av hvordan solceller, LED, batterier, hydrogensystemer og brenselceller virker.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret:

 • 45 timer forelesninger
 • 30 timer kollokvier

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret i form av en prosjektoppgave, som teller 20 % ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, som teller teller 80 % ved sensurering.

Hjelpemidler til eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 12:15:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)