Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Atomkjernens grunnleggende egenskaper. Enpartikkelbevegelser og
kollektive egenskaper. Termodynamikk og lavenergi faseoverganger i kjernen. Radioaktive desintegrasjonsprosesser. Kjernereaksjoner,
fisjon og fusjon. Supertunge kjerner og kjerner med ekstreme proton- og nøytrontall. Nukleosyntese i stjerner og supernovaer.
Nukleærmedisin, protonterapi og PET. Reaktorfysikk og ADS thoriumkraftverk.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Studenten skal kunne redegjøre for atomkjernens grunnleggende egenskaper. Dette gjelder områdene: enpartikkel- og kollektive bevegelser, termodynamikk og lavenergi faseoverganger, radioaktive desintegrasjonsprosesser, kjernereaksjoner, fisjon og fusjon.
Videre skal studenten kjenne til supertunge kjerner og kjerner med ekstreme proton- og nøytrontall, nukleosyntese i stjerner og supernovaer, nukleærmedisin, protonterapi, PET, reaktorfysikk og ADS thoriumkraftverk. Målet for kurset er å danne kunnskapsgrunnlaget for masteroppgaver i eksperimentell- og teoretisk kjernefysikk.


Ferdighetsmål:

Studenten skal vise innsikt i atomkjernens fundamentale egenskaper; både teoretiske og eksperimentelle sider ved kjernens struktur og dynamikk. Videre skal studenten forstå de ulike prosesser som bestemmer forekomsten av elementer i vårt solsystem. Studenten skal kunne vurdere ulike kjernefysiske anvendelser innen medisin og energi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-MEK1110 – Mekanikk, FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2130 – Svingninger og bølger, FYS2140 – Kvantefysikk, FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk og FYS3110 – Kvantemekanikk.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FYS3500 – Innføring i kjerne- og partikkelfysikk

5 studiepoengs overlapp mot FYS270, som ble undervist for siste gang høsten 2003.

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 4 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier). Emnet vil inkl. én obligatorisk regneoppgave.

Eksamen

Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende muntlig eksamen, som teller 100% ved endelig karaktersetting.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet ble undervist siste gang våren 2017, men vil erstattes av et nytt emne våren 2018, FYS3500. 

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)