GEO2150 – Petrologi og geokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i både magmatisk og metamorf petrologi. Du skal forstå prosesser som krystallisering av smelter, utvikling av forskjellige typer vulkaner, og omdannelse av bergarter i forskjellige geologiske miljøer. Til dette kommer du til å bruke blant annet fasediagrammer og enkle geokjemiske metoder.

Du kommer også til å jobbe med petrografiske mikroskoper for å identifisere mineraler og gjenkjenne noen av de prosessene du har lært om i teori-delen, i naturlige prøver.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du kunne

 • tolke fasediagrammer som beskriver oppsmelting og krystallisasjon av magmatiske bergarter
 • diskutere prosessene som danner og forandrer en smelte basert på den kjemiske sammensetningen til bergarter
 • konstruere og tolke fasediagrammer som beskriver stabilitetsfeltene av metamorfe bergarter som funksjon av trykk, temperatur og fluid sammensetning
 • analysere mineralinnhold og enkle mikrostrukturer i en bergartsprøve med et petrografisk mikroskop

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet inkluderer laboratoriearbeid. Et HMS-kurs for sikkerhet i laboratorie må være bestått før du kan melde deg opp til emnet:

Undervisning

Det er 4 timer med forelesninger og øvelser per uke, og 2 timer med mikroskopilab. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Praktisk prøve i mikroskopi teller 30% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 70% ved sensurering.
 • Både den praktiske prøven og avsluttende eksamenen må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

​Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Til praktisk prøve i mikroskopi:

 • liste med egenskapene til mineraler og Michel-Lévy kart

Til avsluttende eksamen: 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 12:14:32

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk