GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan fossiler dannes og bevares, samt hvordan de kan benyttes til å gi oss informasjon om hvordan kontinentene og miljøet, både på land og i havet, har endret seg opp gjennom jordhistorien, helt frem til vår egen tid. Du vil lære om fossiler som representerer totalt forskjellige organismegrupper, fra mikrofossiler til dinosaurer, og hvordan de kan bidra til forståelsen av evolusjonen, av de store masseutryddelsene, og hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du kunnskap om

 • hvordan fossiler dannes, hva de består av, og når i jordhistorien utvalgte hovedgrupper levde
 • sammenhenger mellom fossilers/organismers forhold til hverandre og til omgivelsene
 • de viktigste typer av stabile isotoper og sporfossiler, og hvordan vi kan benytte dem i paleoøkologiske tolkninger
 • de største masseutryddelsenes konsekvenser for evolusjonen, hvilke organismer som ble hardest rammet, og hvilke prosesser man anser som årsaker til utryddelsene
 • de viktigste biostratigrafiske prinsippene, og hva de bygger på
 • hvordan bruke moderne statistiske metoder innen økologiske analyser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

I løpet av semesteret er det 24 dobbelttimer forelesninger, og i tillegg er det 12 dobbelttimer obligatoriske øvelser.

Det er en obligatorisk ekskursjon i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Les generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Eksamen

 • Deltagelse på obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.

 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:13:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk