Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan fossiler dannes og bevares, samt hvordan de kan benyttes til å gi oss informasjon om hvordan kontinentene og miljøet, både på land og i havet, har endret seg opp gjennom jordhistorien, helt frem til vår egen tid. Du vil lære om fossiler som representerer totalt forskjellige organismegrupper, fra mikrofossiler til dinosaurer, og hvordan de kan bidra til forståelsen av evolusjonen, av de store masseutryddelsene, og hvordan disse fenomenene er koblet til endringer i klima og miljø.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du kunnskap om:

 • hvordan fossiler dannes, hva de består av, når i jord-historien utvalgte hovedgrupper levde
 • sammenhenger mellom fossiler/organismers forhold til hverandre og til omgivelsene
 • de viktigste typer av stabile isotopene og sporfossiler og hvordan vi kan benytte dem i paleoøkologiske tolkninger
 • de største masseutryddelsenes konsekvenser for evolusjonen, hvilke organismer som ble hardest rammet og hvilke prosesser man anser som årsaker til utryddelsene
 • de viktigste biostratigrafiske prinsippene og hva de bygger på
 • hvordan bruke moderne statistiske metoder innen økologiske analyser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (nedlagt)

Undervisning

I løpet av semesteret er det 24 dobbelttimer forelesninger, i tillegg er det 12 dobbelttimer obligatoriske øvelser.

Det er en obligatorisk ekskursjon i emnet.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Deltagelse på obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100 %.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk