GEO4212 – Paleozoology, systematics and evolution

Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

Emnet skal gi studenten en introduksjon til paleobiologi, systematikk og morfologiske trekk for fossile taksa (makrofossilgrupper) som kan brukes for klassifikasjon av fossiler og innen biostratigrafi. Videre skal kurset gi en detaljert kunnskap innen evolusjonsteorier og teorier for utryddelse av arter, makroevolusjon, avansert paleoøkologi og biogeografi.

Learning outcome

Etter å ha tatt kurset vil du ha lært:

  • Hvordan identifiserer og skiller man arter/slekter innen de vanligste fossile virvel- og virvelløse dyregruppene.
  • Nøkkelprinsipper for studier av fossile organismer.
  • Hvordan tafonomiske prosesser påvirker fossiliseringen i forskjellige organismegrupper.
  • Evolusjon av utvalgte dyregrupper gjennom den geologisk tid.
  • Hvordan bruke fossiler i biostratigrafi.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Recommended previous knowledge

Overlapping courses

10 credits overlap with GEO4730 – Palaeozoology I (continued)

Teaching

Forelesninger og øvelser, 2 + 2 timer pr uke. Øvelser og studier av fossiler vil bli gjort i Naturhistorisk museum sine samlinger på Tøyen/Økern. Øvelsene/studier av fossilene er obligatorisk å delta på. Det er to obligatoriske hjemmeoppgaver som skal presenteres muntlig for klassen i løpet av emnet. Deltagelse på studier av fossiler og presentasjoner av hjemmeoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Obligatorisk én-dags ekskursjon i Oslo-feltet. En felt rapport skal skrives fra ekskursjonen, leveres inn og godkjennes.

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

As the teaching involves laboratory and/or field work, you should consider taking out a separate travel and personal risk insurance. Read about your insurance cover as a student.

Examination

  • Deltagelse i obligatoriske studier av fossiler, presentasjoner av to obligatoriske hjemmeoppgaver i klassen, så vel som feltrapporten må være godkjent før avsluttende eksamen.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 %.

Examination support material

No examination support material is allowed.

Language of examination

You may write your examination paper in Norwegian, Swedish, Danish or English.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Withdrawal from an examination

It is possible to take the exam up to 3 times. If you withdraw from the exam after the deadline or during the exam, this will be counted as an examination attempt.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO4730 – Palaeozoology I (continued) ved praktisering av tregangersregelen.

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Evaluation

The course is subject to continuous evaluation. At regular intervals we also ask students to participate in a more comprehensive evaluation.

Facts about this course

Credits

10

Level

Master

Teaching

Every autumn

Examination

Every autumn

Teaching language

Norwegian (English on request)