Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten en introduksjon til paleobiologi, systematikk og morfologiske trekk for fossile taksa (makrofossilgrupper) som kan brukes for klassifikasjon av fossiler og innen biostratigrafi. Videre skal kurset gi en detaljert kunnskap innen evolusjonsteorier og teorier for utryddelse av arter, makroevolusjon, avansert paleoøkologi og biogeografi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt kurset vil du ha lært:

  • Hvordan identifiserer og skiller man arter/slekter innen de vanligste fossile virvel- og virvelløse dyregruppene.
  • Nøkkelprinsipper for studier av fossile organismer.
  • Hvordan tafonomiske prosesser påvirker fossiliseringen i forskjellige organismegrupper.
  • Evolusjon av utvalgte dyregrupper gjennom den geologisk tid.
  • Hvordan bruke fossiler i biostratigrafi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjon er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEO4730 – Palaeozoology I (videreført)

Undervisning

Forelesninger og øvelser, 2 + 2 timer pr uke. Øvelser og studier av fossiler vil bli gjort i Naturhistorisk museum sine samlinger på Tøyen/Økern. Øvelsene/studier av fossilene er obligatorisk å delta på. Det er to obligatoriske hjemmeoppgaver som skal presenteres muntlig for klassen i løpet av emnet. Deltagelse på studier av fossiler og presentasjoner av hjemmeoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Obligatorisk én-dags ekskursjon i Oslo-feltet. En felt rapport skal skrives fra ekskursjonen, leveres inn og godkjennes.

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Deltagelse i obligatoriske studier av fossiler, presentasjoner av to obligatoriske hjemmeoppgaver i klassen, så vel som feltrapporten må være godkjent før avsluttende eksamen.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 %.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO4730 – Palaeozoology I (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)