BIOS0100V – Grunnleggende biologi i naturfag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er rettet mot lærere som underviser naturfag i grunnskolen eller videregående skole og er tilpasset den nye læreplanen for naturfag i grunnskolen 5. - 10. årstrinn og Vg1. Undervisningen har fokus på biologidelen av naturfaget og spenner over tema som celler og arv, kroppens signalsystemer knyttet opp mot helse og livsstil, samt biologisk mangfold, evolusjon og samspill i naturen for bedre å forstå og ta vare på livet på jorda. Emnet har også et didaktisk fokus med refleksjoner og aktiviteter knyttet til undervisning av biologi i naturfaget.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • Undervise om celler, arv og fysiologi knyttet til helse og livsstil  i samsvar med læreplanen for naturfag i 5. -10. årstrinn og i Vg1.
  • Undervise om evolusjon og økologi i et bærekraftig perspektiv  i samsvar med læreplanen for naturfag i 5. -10. årstrinn og i Vg1.
  • Gjennomføre elevaktiviteter i biologi.
  • Gjøre rede for biologididaktiske problemstillinger som er knyttet til naturfagsundervisningen.

Opptak til emnet

Du søker opptak til emnet på nettskjema.

Undervisningen i Biologi på nett 1 skjer i tidsrommet 22.08. - 03.10 (uke 34-40). Påmeldingsfristen er 15.08.2022.

Undervisningen i Biologi på nett 2 skjer i tidsrommet 17.10. - 28.11 (uke 42-48). Påmeldingsfristen er 10.10.2022

Obligatoriske forkunnskaper

Søkere må ha:

I nettskjema for søknad om opptak må du laste opp dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Du kan bli bedt om å fremlegge originaldokumenter ved stikkprøvekontroll på et senere tidspunkt.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning i BIOS0100V utgjøres av de to nettkursene Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Kursene er gratis og åpne for alle som ønsker å melde seg på. Undervisningen følger læreboken Biologi for lærere - Naturfag i grunnskolelærerutdanninga. For å få godkjent deltagelse i kursene må du gjennomføre tester, forsøk, levere rapporter og gi tilbakemelding på medstudenters rapporter. Påmelding til Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2 gjøres i samme påmeldingsskjema som til dette emnet. Nedenfor finner du påmeldingsfrister og lenke til informasjon om kursene.

Det må være minst 10 påmeldte deltakere for at emnet skal gå.

Undervisningen i Biologi på nett 1 skjer i tidsrommet 22.08. - 03.10 (uke 34-40). Påmeldingsfristen er 15.08.2022.

Undervisningen i Biologi på nett 2 skjer i tidsrommet 17.10. - 28.11 (uke 42-48). Påmeldingsfristen er 10.10.2022

Mer om Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2.

Eksamen

  • Avsluttende hjemmeeksamen (24 timer) teller 100 % ved sensurering.

For å gå opp til eksamen må du ha godkjent kursbevis for Biologi på nett 1 og Biologi på nett 2. Kursbevisene må være være mindre enn to år gamle på eksamenstidspunktet.

Eksamensforsøk:

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: NAT2020V – Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt med unntak av samarbeid.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

I dette emnet tilbys det ikke utsatt eksamen for eksamenskandidater som er syke før eksamen eller som blir syke under eksamen. Det kan tilbys utsatt innleveringsfrist. Sykdommen må dokumenteres med legeattest datert senest på ordinær innleveringsdato. Du må levere legeattesten til emnets kontaktpunkt innen innleveringsfristen for hjemmeeksamen. Det tilbys ikke ny eksamen til kandidater som trekker seg eller ikke består ordinær eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2022 12:18:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk
Kursavgift

Eksamensavgift: 4000 kr