Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

BIOS1130 gir en teoretisk og praktisk innføring i biokjemi primært rettet mot biovitenskapsstudenter. Sentrale temaer er struktur, funksjon, virkemåte og egenskaper til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • Ha god kunnskap om egenskaper, oppbygging, funksjon og virkemåte for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider.
 • Forstå hvordan enzymer virker som biologiske katalysatorer.
 • Ha kunnskap om  proteinsyntese, biosignalering, samt sentrale prinsipper for metabolisme og celleånding.
 • Ha kjennskap til sentrale reaksjonsveier innen karbohydrat-, protein- og lipidmetabolismen.
 • Ha innsikt i eksperimentelle teknikker innen proteinkjemi og karakterisering av biologiske molekyler.
 • Kunne utføre laboratorieforsøk innen proteinkjemi og enzymkinetikk, bruke enkle statistiske metoder og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

må tas før første laboratorieøvelse.

Anbefalte forkunnskaper

BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og KJM1002 – Innføring i kjemi

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 28 timer fellesforelesninger
 • 28 timer forelesning i grupper
 • 28 timer kollokvier
 • 30 timer obligatorisk laboratoriekurs fordelt over 6 dager

Det er obligatorisk deltagelse på 30% av forelesninger i grupper og 30% av kollokviene.

Presentasjon av poster i uke 7 på forelesning i grupper er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen. For å få godkjent laboratoriekurset må alle oppgaver være utført og alle prelaber og rapporter være godkjent. Godkjente obligatoriske laboratorieøvelser er gyldige i 5 år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig avsluttende eksamen (4 timer), som teller 100%.

 For å gå opp til eksamen må labkurs og andre obligatoriske elementer være godkjent.

Hjelpemidler

Kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering fra 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk